مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی دارالفنون

درستی و نادرستی نظرات دانشمندان در مورد اتم وساختار آن


اتم

اتم کوچکترین ذره ی سازنده ی مواد است دانشمندان زیادی نظریات گوناگونی درباره ی شکل ویژگیهای اتم گفته اند این دانشمندان برای فهماندن نظریات خود به مردم عادی مدل هایی را طراحی کرده اند که به مثال های انان میپردازیم:

مدل اتمی دالتون : دالتون اتم را مانند گوی تو پری تصور میکرد که تجزیه ناپذیر است اما ایا  مدل اتمی دالتون درست است اتم مانند جعبه ای است در بسته که درون ان چیز های متفاوتی وجود دارد پس دالتون چگونه به این نتیجه رسیده است که اتم کروی شکل و تو پر است؟

مدل اتمی جوزف تامسون: تامسون اتم را کروی شکل و ذره ای مانند میدانست اتم را ذره ای خنثی میدانست "بار های مثبت و منفی برابر اند" و ذرات منفی ان را الکترون نامیددر واقع مدل اتمی تامسون مانند کیکی کشمشی بودکه کشمش های درون خمیر ان الکترون و خمیر ان بار مثبت است

چهارده سال پس از تامسون رادرفورد دانشمند نیوزلندی مدل جدیدی را طراحی کرد :او هسته ای را برای اتم طراحی کرد که تمامی جرم اتم در ان متمرکز شده دارای بار مثبت و حجم ان در مقایسه با حجم کل اتم بسیار ناچیز است وبه وسیله ی الکترون ها محاصره شدهبار مثبت هسته را پروتون نامید و جرم پروتون را دو هزار بار بیشتر از الکترون دانست در واقع مدل اتمی رادرفورد مانند زمین فوتبالیست که توپ به عنوان هسته در مرکز زمین قرار گرفته است

مدل اتمی نیلز بور: او تمامی نظرات رادر فورد را تایید کرد به جزیک مورد او عقیده داشت که الکترون ها به دور هسته ی اتم در حال گردشند در واقع مد ل بور منظومه ی شمسی است که که خورشید در وسط ان قرار گرفته و سیارات دیگر در حال گردش به دور انند 

جیمز چادویک بیست سال بعد از بور کشف کرد که ذره ی دیگری هم در اتم وجود دارد او این ذره را که جرم ان با پروتون ها برابر است و بار الکتریکی ندارد را نوترون نامید به این ترتیب وجود سه ذره در اتم ثابت شد

درصد میزان درستی نظریات هر یک به طور حدسی که درست بودن یا غلط بودن ان مشخص نیست این گونه است

دالتون تامسون رادر فورد بور
۵٪ ۶۰٪ ۸۰٪ ۹۵٪
غلط نسبتا غلط نسبتا درست درست

       

  ساختار اتم
نام ذره بار الکتریکی جرم نسبی جای ذره
پروتون ۱+ ۱۸۴۰ درون هسته
نوترون ۰ ۱۸۴۰ درون هسته
الکترون ۱ـ ۱ اطراف هسته

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط نیکوفر-طباطبائی  |